Oznamy

15.11.2018 10:39
 Lesné pozemkové spoločenstvo v Liptovskej Tepličke oznamuje svojim podielnikom, že verejné občianskoprávne pojednávanie sa uskutoční 20. novembra 2018 o 09:00 h na Okresnom súde v Poprade.
03.05.2017 13:15
Týmto správca podáva ponuku predkupného práva na odkúpenie podielov Lesného pozemkového spoločenstva v Liptovskej Tepličke za ponúkanú cenu 5,00€ za jeden podiel. Lehota uplatnenia práva je 60 dní od zverejnenia správcom.
14.10.2016 15:00
LPS ponúka na predaj:  - dvojnápravový vlek - omietaciu pílu - sadenice smrek, jedľa  - ihličnatú guľatinu (v celých dĺžkach aj výrezy) - ihličnaté rezivo, odrezky, piliny
15.01.2015 14:53
Dávame podielnikom do pozornosti znenie nového Zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013: ZÁKON O POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTVÁCH