Pozvánka na zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva

09.01.2019 07:47

Pozvánka na zhromaždenie 

Výbor Lesného pozemkového spoločenstva v Liptovskej Tepličke v zmysle Zmluvy o pozemkovom spoločenstve, čl. 4 časť Zhromaždenie, bod 1.  zvoláva zasadnutie zhromaždenia Lesného pozemkového spoločenstva v Liptovskej Tepličke. 

 
Návrh zmien Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a Stanov LPS
Formulár na zaradenie medzi kandidátov na posty člena výboru LPS, člena dozornej rady LPS a predsedu LPS.