Ponuka predkupného práva na podiely

03.05.2017 13:15

Týmto správca podáva ponuku predkupného práva na odkúpenie podielov Lesného pozemkového spoločenstva v Liptovskej Tepličke za ponúkanú cenu 5,00€ za jeden podiel. Lehota uplatnenia práva je 60 dní od zverejnenia správcom.