Nový Zákon o pozemkových spoločenstvách

15.01.2015 14:53

Dávame podielnikom do pozornosti znenie nového Zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013:

ZÁKON O POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTVÁCH