Základné dokumenty

Stanov y  LPS

Zmluva o pozemkovom spoločenstve

Zásady hospodárenia LPS

 

Aktualizované dňa: 6. 4. 2016