Vitajte na stránkach Lesného pozemkového spoločenstva v Liptovskej Tepličke

01.04.2022 21:43
Výbor Lesného pozemkového spoločenstva v Liptovskej Tepličke v zmysle Zmluvy o pozemkovom spoločenstve, čl. 4 časť Zhromaždenie, bod 1. zvoláva zasadnutie zhromaždenia Lesného pozemkového spoločenstva v Liptovskej Tepličke (LPS) na deň 30. apríla 2022 v sále Spoločenského domu v Liptovskej...
19.07.2021 11:32
1. Zhromaždenie LPS berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zhromaždenia zo dňa 9. februára 2019.   2. Zhromaždenie LPS berie na vedomie Správu o činnosti a výsledku hospodárenia za rok 2020 a Správu dozornej rady za rok 2020. 2. Zhromaždenie LPS berie na vedomie Správu o...
14.10.2016 14:31
Bývalý urbariát Liptovská Teplička bol obnovený k 31.1.1991 na základe zákona 229/1991 o pôde ako združenie vlastníkov lesnej pôdy. Do dnešnej podoby sa transformoval za podmienok ustanovených zákonom č. 181/1995 o pozemkových spoločenstvách k 28.2.1996 ako Lesné pozemkové...
13.10.2016 14:47
V Liptovskej Tepličke na základe  zákonov z rokov 1852 až 1855 došlo ku dohode medzi štátom a bývalými urbarialistamia k vydeleniu 884 hektárov lesov pre spoločné užívanie bývalých urbarialistovaž v roku 1887. Tu možno spomenúť aj názvy vydaných lesov: Čierny grúň,...
10.10.2016 14:51
Bývalý urbariát Liptovská Teplička bol obnovený k 31.1.1991 na základe zákona 229/1991 o pôde ako združenie vlastníkov lesnej pôdy. Do dnešnej podoby sa transformoval za podmienok ustanovených zákonom č. 181/1995 o pozemkových spoločenstvách k 28.2.1996 ako Lesné pozemkové...
09.10.2016 23:35
Lesné pozemkové spoločenstvo v Liptovskej Tepličke sa nachádza v oblasti lesov  46 – Nízke Tatry, Kozie chrbty, podoblasť E Kráľova hoľa, Priehyba sever a podoblasť  G Kozie chrbty, ktoré v rokoch 2008 -2013 boli poškodzované alebo zničené vetrom a následne...
09.10.2016 21:22
O les ako o zložku prírodného prostredia i les ako producenta dreva prejavujú záujem nárokové skupiny, a majú k tomu rozličné prístupy: 1. Vlastník lesa – jeho záujmom je dosiahnuť čo najväčší trvalý úžitok. 2. Spoločnosť – potrebuje, aby lesy poskytovali dôležité funkcie...
01.10.2016 11:19
Pračlovek vyšiel z pralesa, ktorý bol jeho kolískou. Človek v lese poľoval, z dreva si robil zbrane, náradie, kurivo, lesnými plodmi si zlepšoval stravu, teda: - les bol zdrojom obživy; - les bol zdrojom poľnohospodárskej pôdy. Po neolitickej revolúcii, ako sa označuje vznik...

Urbárny dom

Táto fotogaléria je prázdna.

TOPlist