Vitajte na stránkach Lesného pozemkového spoločenstva v Liptovskej Tepličke

14.10.2016 14:31
Bývalý urbariát Liptovská Teplička bol obnovený k 31.1.1991 na základe zákona 229/1991 o pôde ako združenie vlastníkov lesnej pôdy. Do dnešnej podoby sa transformoval za podmienok ustanovených zákonom č. 181/1995 o pozemkových spoločenstvách k 28.2.1996 ako Lesné pozemkové...
13.10.2016 14:47
V Liptovskej Tepličke na základe  zákonov z rokov 1852 až 1855 došlo ku dohode medzi štátom a bývalými urbarialistamia k vydeleniu 884 hektárov lesov pre spoločné užívanie bývalých urbarialistovaž v roku 1887. Tu možno spomenúť aj názvy vydaných lesov: Čierny grúň,...
10.10.2016 14:51
Bývalý urbariát Liptovská Teplička bol obnovený k 31.1.1991 na základe zákona 229/1991 o pôde ako združenie vlastníkov lesnej pôdy. Do dnešnej podoby sa transformoval za podmienok ustanovených zákonom č. 181/1995 o pozemkových spoločenstvách k 28.2.1996 ako Lesné pozemkové...
09.10.2016 21:22
O les ako o zložku prírodného prostredia i les ako producenta dreva prejavujú záujem nárokové skupiny, a majú k tomu rozličné prístupy: 1. Vlastník lesa – jeho záujmom je dosiahnuť čo najväčší trvalý úžitok. 2. Spoločnosť – potrebuje, aby lesy poskytovali dôležité funkcie...

Urbárny dom

TOPlist